За да влезете в СУЛСОН - Клиенти“ , трябва да кликнете върху иконата:

   

Преди да влезете в системата трябва да изпълните указанията, които ще получите, като изгледате филмчето, публикувано в сайт "Демо“.